Zmluva o výkone činnosti zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov a o spracúvania osobných údajov prostredníctvom sprostredkovatel‘a. Sprostredkovateľ: Fair Mind s. r. o., 09.04.2018

pdf
Dátum zadania: 13.04.2018