ZMLUVA č. 38 329 o poskytnutí dotácle z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR. 24. 4. 2018

pdf
Dátum zadania: 24.04.2018