Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Jednota dôchodcov Slovenska. 25. 04. 2018

pdf
Dátum zadania: 25.04.2018