Obj 05/04/2018 - vybudovanie časti chodníka na Hlavnej ulici v Lozorne v celkovej sume 852,11 s DPH. Zhotoviteľ: N.L.stav. s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 25.04.2018