Začatie územného konania na stavbu NS-FTTH-MA-LOZO-Lozorno2-Borovicová-Hlboká

pdf pdf
Dátum zadania: 27.04.2018