Správa o výsledku vykonanej kontroly poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu obce za rok 2017

pdf
Dátum zadania: 15.05.2018