Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Lozorno za rok 2017

pdf
Dátum zadania: 15.05.2018