Oznámenie o začatí konania. Začatie konania o dodatočnom povolení stavby Záhradná chata a prípojky na inžinierske siete. Stavebník Haraga, Haragová.

pdf pdf
Dátum zadania: 17.05.2018