Rozhodnutie.Výzva na doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia a rozhodnutie o prerušení územnébo konania. Stavba: MAN Truck & Bus center Bratislava

pdf
Dátum zadania: 17.05.2018