Návrh VZN 2/2018 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno

pdf pdf
Dátum zadania: 28.05.2018