Obj 03/05/2018 - dopracovanie projektovej dokumentácie do úrovne realizačného projektu pre stavbu Lozorno - rozšírenie vodojemu... v celkovej výške 9 000 Eur s DPH. Dodávateľ: Banské projekty s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 29.05.2018