Stavebné povolenie na stavbu rodinný dom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka K. a V. Švendová.01. 06. 2018

pdf
Dátum zadania: 06.06.2018