Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania na stavbu Rodinný dom A,B,C- s dvomi bytovými jednotkami. Návrh podal P. Munk.

pdf
Dátum zadania: 08.06.2018