Rozhodnutie o umiestnení stavby, Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete (elektro, voda -studňa, odkanalizovanie - žumpa) pre navrhovateľa Stanislav Karovič,

pdf
Dátum zadania: 22.06.2018