Obj 06/06/2018 - výkon technického dozoru investora (stavebný dozor) na projekte Rozšírenie vodojemu v obci Lozorno v celkovej sume 996,- s DPH. STADCON, spol s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 27.06.2018