Doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a rozhodnutia o využívaní územia zo dňa 07.03.2018, na základe výzvy stavebného úradu pre stavbu MAN Truck & Bus center Bratislava

pdf
Dátum zadania: 27.06.2018