Rozhodnutie o prerušení konania o urmiestnení stavby MAN Truck & Bus center Bratislava na dobu 60 dní odo dňa doručenia tohoto rozhodnutia.

pdf
Dátum zadania: 28.06.2018