VZN-ZRUŠENÉ - VZN 2/2018 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno.

pdf
Dátum zadania: 29.06.2018