Kúpna zmluva. Kupujúci: Štefan LIDA a Milada LIDOVÁ. 6. 7. 2018

pdf
Dátum zadania: 06.07.2018