Obj 01/07/2018 - výroba skrine - 1 ks a zásteny - 3 ks v celkovej sume 621,60 s DPH. Dodávateľ: VACHO s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 16.07.2018