Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Oznámenie Poskytovateľa č. 02/2018 a Všeobecné zmluvné podmienky (Príloha 2)

pdf pdf
Dátum zadania: 20.07.2018