Obj 02/07/2018 - vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu: Rekonštrukcia kuchynskej prevádzky v ZS Lozorno v celkovej sume 1.600 Eur. Dodávateľ: Ing.Peter Mitošinka

pdf
Dátum zadania: 25.07.2018