Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021K463-222-13 Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení BSK

pdf
Dátum zadania: 01.08.2018