Rozhodnutie o umiestnení stavby INS-FTTH-MA-LOZO-Lozorno2-Borovicová-Hlboká zo dňa 7. 8. 2018

pdf pdf
Dátum zadania: 07.08.2018