Zverejnenie počtu obyvatel‘ov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

pdf
Dátum zadania: 10.08.2018