Určenie počtu poslancov a volebných obvodov

pdf
Dátum zadania: 10.08.2018