Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu BA — Lozorno, zokruhovanie, NNK, TS, VNK.

pdf
Dátum zadania: 14.08.2018