Obj 03/08/2018 - urgentné vytýčenie káblov na Športovom námestí v Lozorne v dÍžke 260 bm. Dodávateľ: Západoslovenská distribučná a.s.

pdf
Dátum zadania: 23.08.2018