Oznámenie o začatí konania - začatie konania o dodatočnej zmene stavby pred jej dokončením pre stavebníka Monika Wipfler.

pdf
Dátum zadania: 24.08.2018