Delegovanie členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií

pdf
Dátum zadania: 28.08.2018