Začatie stavebného konania - Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete (elektro, voda — studňa, odkanalizovanie žumpa pre stavebníka Stanislav Karovič.

pdf
Dátum zadania: 28.08.2018