Správa o výsledku vykonanej kontroly stavu a vývoja dihu obce Lozorno k 31.12.2017

pdf
Dátum zadania: 04.09.2018