Obj 01/09/2018 - realizácia verejného obstarávania podlimitnej zákazky na dodanie tovarov “Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Lozorno“ v celkovej sume 1.400,- Eur. Dodávateľ: 4D studio, s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 10.09.2018