Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. 15. 08. 2018

pdf
Dátum zadania: 12.09.2018