Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania na stavbu Lozorno Gozovská NNK Pešl

pdf
Dátum zadania: 19.09.2018