Obj 03/09/2018 - príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu k projektu Obstaranie kanalizácie do nových lokalít Obce Lozorno v celkovej sume 650,- eur. Dodávateľ: flexiON s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 24.09.2018