Obj 04/09/2018 - zariadenie do ambulancie lekára v celkovej výške 2.909,64 Eur s DPH. Dodávateľ: KOVOTYP s.r.o

pdf
Dátum zadania: 24.09.2018