Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupitel‘stva v Lozorne s účinnosťou od 1.10.2018

pdf
Dátum zadania: 27.09.2018