Obj 01/10/2018 - dodávka a montáž krytiny na poškodenú pergolu ZS Lozorno v celkovej sume 2.250,- Eur. Dodávateľ: Miroslav Kovanič “Kovanič“

pdf
Dátum zadania: 01.10.2018