Delegovanie do okrskových volebných komisií

pdf
Dátum zadania: 05.10.2018