Odborné stanovisko Hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021

pdf
Dátum zadania: 15.10.2018