Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.. 341/ 2017 zo dňa 30.5.2016. VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s..15. 10. 2018

pdf
Dátum zadania: 15.10.2018