Oznámenie - začatie konania o odstránení stavby, záhradná chata, parcela č. 8793/73 bez súpisného čísla vlastníkov M. Haraga a M. Haragová

pdf
Dátum zadania: 17.10.2018