Rozhodnutie - o dodatočnom povolení stavby Rodinný dom A,B,C - s dvomi bytovými jednotkami stavebníka P. Munka

pdf
Dátum zadania: 17.10.2018