Oznámenie o možnosti požiadať o prenosnú volebnú urnu.

pdf
Dátum zadania: 18.10.2018