Oznámenie o možnosti overenia, či je volič zapísaný v stálom zozname voličov.

pdf
Dátum zadania: 18.10.2018