Obj 05/10/2018 - montáž verejného osvetlenia ... na Jelšovej ul. v celkovej sume 10.441,13 Eur s DPH. Dodávateľ: Jozef Ví cena - Elektromontáže

pdf
Dátum zadania: 25.10.2018