Obj 06/10/2018 - dodávka, výmena a montáž zhoreného rozvádzača smerom na studne- zásobovanie obyvatel‘ov pitnou vodou. Dodávateľ: ELEKTRO-HARÁMIA s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 29.10.2018