Obj 01/11/2018 - realizácia odbornej prípravy základného kurzu na obsluhu ručnej motorovej píly pri ťažbe dreva pre členov DHZ obce Lozorno. Dodávateľ: MD RMP spol. s r.o.

pdf
Dátum zadania: 02.11.2018