Kúpna zmluva. Predávajúci Bordák R., Helembay M., Kukučková M. zo dňa 29. 10. 2018

pdf
Dátum zadania: 02.11.2018